1 Segregowanie odpadów to:
a) wyrzucanie wszystkich śmieci do jednego pojemnika
b) wyrzucanie odpadów wykonanych z różnych materiałów do oddzielnych pojemników
c) wyrzucanie śmieci w swoim najbliższym otoczeniu, np. parku
2 Wskaż jakie frakcje odpadów segregują mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubin?
a) papier, metal, szkło białe, szkło kolorowe, plastik, odpady bio
b) odpady mokre, odpady suche
c) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady biodegradowalne
3 Zużyte baterie oraz inne odpady niebezpieczne należy:
a) przekazać do PSZOK
b) wyrzucić do pojemnika na zmieszane odpady
c) gromadzić jak najdłużej w domu
4 Skrót PSZOK oznacza:
a) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
b) Państwowy Skup Zebranych Odpadów Komunalnych
c) Powiatowy Skład Zielonych Odpadów Komunalnych
5 Ile kolorów pojemników na odpady selektywnie zbierane obowiązuje w Gminie Miejskiej Lubin?
a) 6 kolorów
b) 4 kolory
c) 5 kolorów
6 Jakiego koloru szkło wyrzucamy do zielonych pojemników na terenie Gminy Miejskiej Lubin?
a) tylko zielone
b) tylko białe i brązowe
c) białe i kolorowe
7 Przykładowe opakowanie wielomateriałowe typu tetra pak to:
a) puszka aluminiowa
b) karton po mleku
c) szklana butelka po soku
8 Co należy zrobić ze zużytymi oponami?
a) należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
b) zostawić przy osłonie śmietnikowej
c) należy wyrzucić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe
9 Jak nazywa się proces ponownego wykorzystania odpadów?
a) recykling
b) rewitalizacja
c) reaktywacja
10 Odpadem nazywamy:
a) zepsuty przedmiot
b) rzecz, która nam się nie podoba
c) substancję lub przedmiot już nam niepotrzebny, którego chcemy się pozbyć
11 Składowisko odpadów komunalnych to:
a) zbiór pojemników na odpady
b) miejsce, w którym zbierane są odpady niebezpieczne
c) miejsce, na które są wywożone i składowane odpady